press release

December 20TH 2019

New framework agreement with Swedavia for self-driving snowploughs


Last winter Yeti Snow Technology successfully tested  autonomous snowploughs at Oslo Airport in Norway. Now Swedavia has chosen to use the new technology at Swedish airports through a new framework agreement with Øveraasen who will supply snow removal machines equipped with the Yeti system.

 

For air traffic to run smoothly, the runways must be totally free from snow. The Swedish airport operator Swedavia has signed a framework agreement with Øveraasen for autonomous snowploughs with technology developed by the Kongsberg based company Yeti Snow Technology.

 

"This is a confirmation of the market potential of the Yeti system. Our solutions for self-driving snow clearing vehicles will make for more efficient airport winter maintenance, which lower cost for the airport operators and reduces delays for the passengers’’ said John Emil Halden, COO at Yeti Snow Technology.

 

Yeti Snow Technology, jointly owned by Semcon, Øveraasen and Husqvarna, has over the last 3 years developed an advanced system for management of autonomous vehicles used in environments with high requirements for safety, accuracy and reliability. The system is already tested at airports and in road construction, and there is great potential for other areas of application.

 

Swedavia is a state-owned company which owns and manages operations at 10 of Sweden's busiest airports, including Stockholm Arlanda Airport, Göteborg Landvetter Airport and Malmö Airport.


For more information, please contact: 
John Emil Halden, COO
Phone: +47 911-53-832
Email: john.emil.halden@yetimove.com

===============================================================

Ny rammeavtale med Swedavia for

selvkjørende snøploger

 

Sist vinter gjennomførte Yeti Snow Technology AS vellykkede tester på Oslo Lufthavn med autonome snøploger. Nå har Swedavia valgt å bruke den nye teknologien på svenske flyplasser gjennom en ny rammeavtale med Øveraasen for levering av snøploger med Yeti løsning for autonomi.

 

For god avvikling i flytrafikken på vinteren, må rullebanene være helt frie for snø. Nå har den svenske flyplassoperatøren Swedavia inngått en rammeavtale med Øveraasen for levering av autonome snøploger med teknologi utviklet av det Kongsberg-baserte selskapet Yeti Snow Technology.

 

‘’Dette er en bekreftelse på at teknologien vi utvikler er etterspurt i markedet. Våre løsninger for automatisert snørydding effektiviserer vintervedlikehold på flyplasser og kan senke kostnader og redusere forsinkelser for flypassasjerene’’ sier John Emil Halden, COO i Yeti Snow Technology.

 

Yeti Snow Technology, som eies av Semcon, Øveraasen og Husqvarna, har i løpet av de 3 siste årene utviklet et avansert system for styring av autonome kjøretøyer som brukes i miljøer med høye krav til sikkerhet, nøyaktighet og pålitelighet. Systemet er allerede testet på flyplasser og i veibygging, og det er stort potensiale for andre bruksområder.

 

Swedavia er et statlig selskap som eier og driver 10 av Sveriges travleste flyplasser, inkludert Stockholm Arlanda Airport, Göteborg Landvetter Airport og Malmö flyplass. 

 

For mer informasjon, kontakt: 

John Emil Halden, COO
Telefon: +47 911-53-832
Email: john.emil.halden@yetimove.com

"Every minute a plane is parked is precious. We see great potential for gains in accessibility, but also for the environment and safety because the machine is self-driven"

Hans Peter Havdal, general manager for Semcon Norway.

DSC_0052 copy.jpg

CONTACT INFORMATION

We are looking forward to hearing from you

Yeti

John Emil Halden

Project & Sales

Øveraasen

Jan Ivar Thorsrud

Research & Development Manager

Semcon

Baard Røsvik
Business Manager

©2019 BY YETI SNOW TECHNOLOGY